Zaakceptowane plakaty elektroniczne

Wartość odżywcza żywności (AP)

AP1. H. Bartoń, M. Fołta, J. Chłopicka - Kationy wapnia, magnezu, sodu, potasu w wodach domowych Krakowa i z sieci wodociągowych na terenie Polski – ocena pobrania z wodą

AP2. E. Flaczyk, M. Przeor, J. Kobus-Cisowska, R. Biegańska-Marecik - Ocena jakości sensorycznej nowych potraw z jarmużem (Brassica oleracea)

AP3. J. Bryś, H. Wiśniewska, H. Ciemniewska-Żytkiewicz, A. Bryś -  Charakterystyka tłuszczów pochodzących z dziczyzny

AP4. J. Bryś, M. Wirkowska-Wojdyła, A. Górska, E. Ostrowska-Ligęza, K. Gajda -  Stabilność oksydatywna tłuszczu mleka przeżuwaczy w porównaniu z tłuszczem mleka kobiecego

AP5. M. Grembecka, A. Hryniewiecka, K. Brodzik, A. Lebiedzińska, P. Szefer -  Profile węglowodanowe wybranych produktów śniadaniowych

AP6. K. Zabłocka-Słowińska, A. Prescha, J. Pieczyńska, A. Wanat, H. Grajeta - Zawartość Mn w wybranych produktach zbożowych

AP7. E. Król, K. Kieloch, J. Suliburska, H. Staniek, Z. Krejpcio, R. W. Wójciak, K. Marcinek - Ocena zawartości i stopnia ekstrakcji wapnia i magnezu w preparatach ziołowych przeznaczonych dla diabetyków

AP8. M. Kulczak, I. Błasińska, H. Łuczak, M. Brzozowska - Wartość odżywcza i jakość sensoryczna chleba bezglutenowego z udziałem preparowanej mąki grochowej i przetworów gryczanych

AP9. E. Ostrowska – Ligęza,  A. Górska, M. Wirkowska-Wojdyła, J. Bryś - Wpływ aglomeracji i powlekania na zawartość wapnia i magnezu w preparatach z mleka w proszku

AP10. M. Wirkowska-Wojdyła, J. Bryś, A. Górska, E. Ostrowska-Ligęza, A. Klimaszewska - Jakość tłuszczu w zbożowych produktach dla niemowląt i małych dzieci

AP11. M. Wirkowska-Wojdyła, J. Bryś, A. Górska, E. Ostrowska-Ligęza, P. Karczewska, A. Klimaszewska -  Zawartość składników odżywczych w produktach dla niemowląt i małych dzieci

AP12. Z. Zaborowska, K. Przygoński  - Zawartość witaminy C w wybranych deserach, napojach i posiłkach instant dostępnych na rynku krajowym

AP13. Z. Zaborowska, B. Dziarska, M. Bruch - Zawartość soli w wybranych koncentratach spożywczych dostępnych na rynku krajowym

Aspekty żywieniowe i zdrowotne różnych diet (EP)

EP1. B. Borkowska, K. Kaźmierczak - Ocena wiedzy konsumentów dotycząca zagrożeń zdrowotnych wynikających ze spożywania koncentratów zup 

EP2. S. Czaplicki, D. Ogrodowska, R. Zadernowski - Wpływ diety wzbogaconej w olej amarantusowy na retencję bioaktywnych składników w organizmach zwierząt doświadczalnych 

EP3. K. Łoźna, M. Styczyńska, D. Orzeł, M. Żmijewski, M. Bronkowska, J. Biernat - Wpływ przetworów gryczanych na skład mineralny i wytrzymałość kości szczurów doświadczalnych

EP4. D. Ogrodowska, S. Czaplicki, R. Zadernowski - Wpływ diety wzbogaconej w olej amarantusowy na skład kwasów tłuszczowych w wybranych tkankach zwierząt doświadczalnych

EP5. E. Piątkowska, A. Kopeć, R. Bieżanowska-Kopeć, M. Pysz, A. Koronowicz, J. Kapusta-Duch, I. Ledwożyw-Smoleń, S. Smoleń, Ł. Skoczylas, R. Rakoczy, J. Wierzbińska, T. Leszczyńska - Profil lipidowy surowicy krwi szczurów żywionych dietą z dodatkiem sałaty biofortyfikowanej jodem

EP6. K. Stoś, B. Krygier, A. Głowala, A. Małachowska Suplementy diety jako źródło wybranych witamin i składników mineralnych w diecie kobiet ciężarnych

EP7. M. Styczyńska, D. Figurska-Ciura, K. Łoźna, D. Orzeł, M. Bronkowska, M. Kapelko -  Wpływ wybranych preparatów ziemniaczanej skrobi opornej typu RS4 na bilans azotowy szczurów doświadczalnych

EP8. G. Maciejewska, M. Schlegel-Zawadzka -  Efekty stosowania diety eliminacyjnej w terapii leczniczej alergii i nietolerancji pokarmowej

Ocena sposobu żywienia różnych populacji (BP)

BP1. R. Bieżanowska-Kopeć, T. Leszczyńska, M. Pysz - Preferencje i częstotliwość stosowania roślin przyprawowych przez mieszkańców województwa małopolskiego – badania pilotażowe

BP2. E. Piotrowska, A. Broniecka, M. Frańczak, M. Bronkowska, J. Wyka, J. Biernat - Wpływ warunków socjoekonomicznych na sposób żywienia i zwyczaje żywieniowe młodzieży 13-15 letniej z Wrocławia i okolic

BP3. I. Bolesławska, J. Przysławski - Surowicze stężenia homocysteiny jako czynnik ryzyka niedokrwiennej choroby serca u osób stosujących dietę "optymalną" lub tradycyjną

BP4. A. Gogojewicz, Z. Kasprzak, Ł. Pilaczyńska-Szcześniak - Ocena stanu odżywienia i zachowań zdrowotnych u kobiet ćwiczących jogę   

BP5. E. Karpińska, K. Socha, M. H. Borawska - Ocena spożycia witamin oraz wskaźnik diety śródziemnomorskiej w dietach osób ze stwardnieniem rozsianym

BP6. M. Karpińska-Tymoszczyk, A. Draszanowska, M. Danowska-Oziewicz, A. Narwojsz, L. Antoniak, M. Nawrot - Analiza zachowań studentów UWM w Olsztynie wobec zakupu i spożycia tłuszczów stołowyc

BP7. M. Karpińska-Tymoszczyk, M. Danowska-Oziewicz, A. Draszanowska, L. Antoniak, K. Kozak- Częstość spożycia gotowych dań obiadowych przez studentów UWM w Olsztynie

BP8. A. Karwowska, R. Łapiński, A. Kurianiuk, M. Gacko, J. Karczewski - Analiza wybranych zwyczajów żywieniowych pacjentów z tętniakiem aorty brzusznej

BP9. Z. Kasprzak, K. Hennig, Ł. Pilaczyńska-Szcześniak, A. Nowak, E. Śliwicka -  Wpływ hipoksji hipobarycznej i diety na wybrane parametry somatyczne i morfologiczne krwi u uczestników wyprawy alpinistycznej 

BP10. E. Kondratowicz-Pietruszka - Zachowania nabywców na rynku produktów tłuszczowych

BP11. A. Kurianiuk, J.  Karczewski - Analiza porównawcza wybranych zachowań żywieniowych wśród uczniów białostockich szkół średnich

BP12. E. Lange, A. Skrzypkowska, J. Krusiec, B. Tymolewska-Niebuda - Wybrane zachowania żywieniowe osób leczonych przeciwnowotworowo 

BP13. E. Malczyk, M. Zołoteńka-Synowiec, B. Całyniuk, J. Wyka, M. Misiarz, Ż. Majkrzak - Wiedza kobiet na temat żywieniowych czynników ryzyka rozwoju raka gruczołu piersiowego 

BP14. M. Zołoteńka-Synowiec, E. Poniewierka, E. Malczyk, B. Całyniuk, J. Wyka, K. Tatara - Wiedza osób dorosłych aktywnych zawodowo na temat probiotyków  

BP15. M. Misiarz, J. Wyka, E. Grochowska-Niedworok, E. Malczyk, M. Zołoteńka-Synowiec, A. Stećko - Preferencje i częstość spożycia słodyczy wśród uczniów szkoły podstawowej

BP16. B. Całyniuk, M. Misiarz, M. Zołoteńka-Synowiec, E. Grochowska-Niedworok, E. Malczyk, J. Wyka, M. Filarska - Częstotliwość spożycia wybranych produktów zbożowych przez młodzież w wieku 16-18 lat

BP17. J. Myszkowska-Ryciak, A. Harton, D. Gajewska, S. Bawa - Spożycie likopenu, luteiny i zeaksantyny w wybranej grupie młodych kobiet

BP18. M. Piecyk, A. Rachocka - Opinia konsumentów o żywności dla diabetyków

BP19. M. Danowska-Oziewicz, L. Antoniak, M. Karpińska-Tymoszczyk, A. Draszanowska, J. Zwierska - Spożywanie potraw zwyczajowych różnych narodów przez mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego

BP20. B. Drużyńska, M. Łukasik, E. Majewska, J. Kowalska, M. Ciecierska, D. Derewiaka - Preferencje konsumentów na rynku mrożonej żywności wygodnej

BP21. M. Przeor, Z. Goluch-Koniuszy - Preferencje i częstotliwość spożycia produktów spożywczych przez pielęgniarki w trakcie dyżurów nocnych

BP22. H. Staniek, M. Socha, E. Król, R. W. Wójciak,  J. Suliburska, K. Marcinek, Z. Krejpcio - Ocena sposobu żywienia osób po 50 roku życia

BP23. J. Stankiewicz, E. Węckowicz - Ocena poziomu wiedzy i świadomości rodziców w kontekście roli soków i napojów w żywieniu dzieci w wieku przedszkolnym

BP24. A. Śmidowicz, J. Reguła - Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia osób w wieku 45+ w aspekcie zagrożenia chorobami dietozależnymi 

BP25. J. Reguła, A. Śmidowicz - Ocena zwyczajów żywieniowych i częstotliwości spożycia produktów spożywczych przez kobiety chore na celiakię stosujące dietę bezglutenową 

BP26. A. Stawarska, J. Sarnocińska, F. Samad, A. Tokarz - Spożycie składników mineralnych w dietach dzieci w wieku 10-12 lat – porównanie po 5 latach

BP27. J. Wyka, D. Mazurek, A. Broniecka, E. Piotrowska, M. Bronkowska, J. Biernat - Występowanie nadwagi i otyłości wśród gimnazjalistów z Wrocławia

BP28. J. Żwirska, M. Schlegel-Zawadzka, P. Jagielski, M. Bajer, A. Styczeń - Stopień lubienia wybranych produktów żywnościowych przez dzieci w klasach 1-3 szkół podstawowych w powiecie myślenickim i Krakowie

Składniki bioaktywne w żywności (DP)

DP1. E. Bartosiuk, M. H. Borawska - Analiza cyklu komórkowego komórek glejaka U87MG po zastosowaniu ekstraktu pierzgi

DP2. A. Białek, M. Jelińska, M. Bamburowicz-Klimkowska, A. Tokarz - Wpływ wodnego ekstraktu z owoców przepękli ogórkowatej i oleju z nasion granatowca właściwego na profil lipidowy u szczurów – badania wstępne

DP3. J. Biernat, M. Drzewicka, K. Łoźna, J. Chyla, M. Bronkowska, H. Grajeta - Skład kwasów tłuszczowych orzechów i nasion dostępnych aktualnie w handlu w kontekście prozdrowotnych zaleceń żywieniowych

DP4. R. Bieżanowska-Kopeć, A. M. Ambroszczyk, E. Capecka, T. Leszczyńska - Zawartość składników odżywczych i aktywność antyoksydacyjna wybranych gatunków ziół uprawianych w warunkach szklarniowych

DP5. B. Borczak, E. Sikora, E. Piątkowska, A. Kopeć - Wpływ diety z dodatkiem owoców czarnego bzu (Sambucus nigra L.) i kadmu na wybrane wskaźniki statusu antyoksydacyjnego w surowicy krwi szczura laboratoryjnego

DP6. E. Sikora, B. Borczak, A. Kopeć, E. Piątkowska - Wpływ diety z dodatkiem owoców czarnego bzu na kumulację kadmu w organizmach szczurów

DP7. A. Narwojsz, J. Bojarska, E. Borowska - Wybrane wyróżniki chemiczne, fizyczne i sensoryczne owoców różnych odmian jabłoni

DP8. K. Bukowska, S. Gudej, D. Suchecka, J. Wilczak, J. Harasym, J. Gromadzka-Ostrowska -  Wpływ spożycia wysokocząsteczkowego beta glukanu na parametry stresu oksydacyjnego u zwierząt z eksperymentalnie wywołanym stanem zapalnym jelit

DP9. D. Derewiaka, K. Wojtach, M. Ciecierska, B. Drużyńska, E. Majewska, J. Kowalska - Zawartość tłuszczu oraz cholesterolu w wybranych serach typu gouda występujących na rynku warszawskim

DP10. D. Figurska-Ciura, A. Pisula, D. Orzeł, M. Styczyńska, K. Łoźna, A. Gryszkin, J. Biernat, M. Bronkowska - Wpływ preparatu skrobi opornej RS4 dodawanego do diet o zróżnicowanej zawartości białka i magnezu na zawartość składników mineralnych w kościach i sierści szczurów

DP11. M. Fołta, H. Bartoń, J. Chłopicka, A. Kulawik - Badanie (in vitro) wpływu interakcji pomiędzy ekstraktami kawy a kwasem askorbinowym i wybranymi polifenolami na ich właściwości antyoksydacyjne

DP12. M. Franczyk-Żarów,  A. Drahun,  I. Czyżyńska, M. Gajda, E. Maślak, S. Chłopicki, R. B. Kostogrys - Ocena wpływu margaryny z dodatkiem oleju z nasion granatu (CLNA) na ilość zmian miażdżycowych oraz stłuszczenie wątroby u myszy ApoE/LDLR-/- 

DP13. D. Gajewska, P. Kęszycka, A. Harton, J. Myszkowska-Ryciak - Źródła salicylanów w dietach osób dorosłych

DP14. S. Gudej, K. Bukowska, D. Suchecka, J. Wilczak, J. P. Harasym, J. Gromadzka-Ostrowska - Wpływ β-glukanów owsa na stężenie końcowych produktów peroksydacji lipidów w żołądku szczurów z indukowanym stanem zapalnym żołądka  

DP15. M. Jelińska, J. Pyzik, A. Białek, A. Tokarz -  Wpływ sprzężonych dienów kwasu linolowego na zawartość metabolitów kwasów arachidonowego i linolowego w nerkach szczurów z wywołanymi chemicznie nowotworami

DP16. A. Faron, I. Konopka, M. Tańska, A. Swędrak - Zastosowanie testu Ranicimat do badania potencjału przeciwutleniającego ekstraktów metanolowych uzyskanych z mąki, ciasta i pieczywa pszennego oraz żytniego

DP17. A. Koronowicz, A. Master, E. Sikora, T. Leszczyńska, J. Dulinska-Litewka -  Wpływ kwasów tłuszczowych wyizolowanych z żółtka jaja kurzego, wzbogaconego w CLA, na ekspresję genów TP53, CASP3 i MYC

DP18. A. Koronowicz, D. Domagała, T. Leszczyńska, E. Piasna, P. Laidler - Wpływ kwasów tłuszczowych wyizolowanych z żółtka jaja kurzego, wzbogaconego w CLA na proliferację komórek nowotworowych gruczołu piersiowego

DP19. H. Łuczak, M. Kulczak, I. Błasińska, B. Dziarska - Wpływ dodatku ekstraktu herbaty żółtej na wybrane cechy jakościowe kawy palonej

DP20. E. Majewska, M. Czarnecka, J. Kowalska, B. Dróżyńska, M. Ciecierska, D. Derewiaka - Zawartość polifenoli i aktywność przeciwutleniająca miodów pitnych 

DP21. J. Moskwa, M. H. Borawska, S. K. Naliwajko, R. Markiewicz-Żukowska, E. Bartosiuk, J. Soroczyńska -  Oddziaływanie naturalnych miodów pszczelich na apoptozę i aktywność metaloproteinaz (MMP-9, MMP-2) w komórkach glejaka wielopostaciowego

DP22. K. Przygoński, E. Wojtowicz, Z. Zaborowska, E. Korbas, M. Remiszewski - Zawartość związków przeciwutleniających w suchych liściach oraz ekstraktach z herbaty żółtej 

DP23. E. Wojtowicz, K. Przygoński, E. Korbas, M. Remiszewski - Charakterystyka własności bioaktywnych i sensorycznych ekstraktu w proszku z ziela karczocha

DP24. I. Steinka - Porównanie biostatycznych  właściwości miąższów wybranych owoców cytrusowych  

DP25. D. Suchecka, S. Gudej, K. Bukowska, J. Wilczak, J. P. Harasym, J. Gromadzka-Ostrowska - Wpływ spożycia beta glukanów owsa na wybrane parametry stresu oksydacyjnego i obrony antyoksydacyjnej u szczurów z indukowanym stanem zapalnym jelit

DP26. A.  Synowiec-Wojtarowicz, A. Kościołek, E. Kurzeja, M. Stec, K. Pawłowska-Góral - Wpływ wybranych związków bioaktywnych jabłek na homeostazę oksydacyjno-redukcyjną fibroblastów

DP27. A. Szopa, A. Zając, P. Kubica, P. Banaszczak, H. Ekiert Analiza porównawcza zawartości kwasów fenolowych w owocach Aronia melanocarpa różnego pochodzenia

DP28. R. Wołosiak, M. Modrzejewska, E. Worobiej - Porównanie jakości wybranych win ziołowych

DP29. E. Worobiej, A. Ogrodnik, R. Wołosiak - Ocena jakości wybranych soków i nektarów śliwkowych 

DP30. B. Piłat, R. Zadernowski - Nektary owocowe z udziałem soku z owoców rokitnika

DP31. A. Koronowicz, R. Rakoczy, E. Piątkowska, Aneta Kopeć, R. Bieżanowska-Kopeć, M. Pysz, J. Kapusta-Duch, I. Ledwożyw-Smoleń, S. Smoleń, Ł. Skoczylas, J. Wierzbińska, T. Leszczyńska - Wpływ ekstraktu z sałaty biofortyfikowanej w jod na proliferację komórek jelita grubego

Wpływ procesów technologicznych na jakość żywności (IP)

IP1. H. Ciemniewska-Żytkiewicz, J. Bryś, A. Bryś, K. Sujka, M. Reder -  Wpływ procesu prażenia na zmianę zawartości wody oraz barwy orzechów laskowych w łupinach

IP2. M. Danowska-Oziewicz, M. Karpińska-Tymoszczyk,  A. Narwojsz, L. Antoniak, A. Draszanowska, E. Rumińska -  Właściwości funkcjonalne wybranych produktów białkowych pochodzenia roślinnego

IP3. A. Kawka, A. Matuszewska, A. Podlewska -  Całoziarnowa mąka owsiana - surowiec do produkcji pieczywa prozdrowotnego

IP4. M. Kimsa, E. Kurzeja, M. Stec, A. Synowiec-Wojtarowicz, A. Puchalska, K. Pawłowska-Góral -  Wpływ procesu sterylizacji parowej na zawartość związków polifenolowych i aktywność antyoksydacyjną wybranych przypraw

IP5. P. Komolka, D. Górecka, M. Świniarska -  Wpływ obróbki termicznej jabłek na właściwości funkcjonalne błonnika pokarmowego 

IP6. J. Kowalska, E. Majewska, B. Drużyńska, M. Ciecierska, D. Derewiaka, N. Samorajczyk -  Wybrane właściwości zdrowotne produktów przerobu ziarna kakaowego

IP7. Z. Krejpcio, E. Król, J. Suliburska, R. W. Wójciak, H. Staniek, M. Adamczewska, K. Marcinek -  Porównanie zawartości składników mineralnych (Ca, Mg, Fe, Zn i Cu) w wybranych rodzajach makaronów

IP8. E. Kurzeja, M. Stec, M. Hajducka, A. Synowiec-Wojtarowicz, K. Pawłowska-Góral -  Wpływ warunków przechowywania na aktywność antyoksydacyjną kurkumy sterylizowanej i niesterylizowanej

IP9. Z. Krejpcio, E. Król, J. Suliburska, H. Staniek, A. Kawka, R. Wójciak, K. Marcinek -  Wpływ procesów przetwarzania na zawartość składników mineralnych (Ca, Mg, Fe, Zn, Cu) w wybranych surowcach i produktach zbożowych

IP10. A. Narwojsz, J. Borowski, E. J. Borowska -  Wpływ sposobu gotowania mrożonego brokuła i kalafiora na właściwości przeciwutleniające i jakość sensoryczną

IP11. A. Narwojsz, J. Borowski, M. Danowska-Oziewicz, M. Karpińska-Tymoszczyk -  Wpływ formy surowca na wybrane wskaźniki jakości potraw z brukselki

IP12. B. Pyryt, A. Linda - Jakość kukurydzy konserwowej dostępnej w sprzedaży detalicznej 

IP13. M. Ruszkowska - Ocena jakości miękiszu chleba bezglutenowego świeżego i przechowywanego w warunkach zamrażalniczych metodami sorpcyjnymi

IP14. K. Sikorska-Zimny, R. Hołownicki, W. Kowalczyk - Wpływ sposobu dostarczania ciepła z akumulatora kamiennego do podłoża na skład chemiczny ogórka odm. Melen F1 uprawianego w nieogrzewanych tunelach foliowych

IP15. K. Sikorska-Zimny, E. Badełek - Wpływ temperatury przechowywania na zawartość kwasu foliowego w dwóch odmianach kapusty brukselskiej Ajax F1 i Louis F1

IP16. G. Starogardzka, R. Zielonka, L. Jarosławski, M. Buszka - Zmiany profilu tekstury purée ze świeżych ziemniaków podczas krótkotrwałego przechowywania  

IP17. M. Stec, E. Kurzeja, A. Synowiec-Wojtarowicz, J. Gacek, K. Pawłowska-Góral - Właściwości antyoksydacyjne ekstraktów ze sterylizowanej i niesterylizowanej papryki chili

IP18. A. Synowiec-Wojtarowicz, B. Kliś, A. Gołębiowska, M. Małowska, M. Kamycki, M. Szczesio,  K. Pawłowska-Góral - Wpływ warunków palenia na właściwości antyoksydacyjne i parametry barwy wybranych gatunków kawy

Bezpieczeństwo żywności i przedmiotów użytku (GP)

GP1. B. Bobrowska-Korczak, D. Skrajnowska, M. Feder, A. Tokarz -  Wpływ olejów roślinnych na zawartość 7-metyloguaniny w surowicy krwi szczurów

GP2. J. Brzezicha, M. Tkacz, M. Grembecka, P. Szefer -  Ocena zawartości szczawianów w różnych rodzajach herbat 

GP3. M. Ciecierska, J. Górniak, D. Derewiaka, B. Drużyńska, E. Majewska, J. Kowalska - Ocena świadomości konsumenckiej przy spożyciu grzybów i podejmowanego ryzyka zatrucia

GP4. M. Gajewska - Ocena zawartości wybranych metali ciężkich w suplementach diety

GP5. E. Hać-Szymańczuk, E. Lipińska, A. Cegiełka, A. Chowaniec  -  Ocena aktywności przeciwdrobnoustrojowej i przeciwutleniającej rozmarynu w modelowym produkcie mięsnym

GP6. E. Hać-Szymańczuk, E. Lipińska, E. Waldon - Zanieczyszczenie mikrobiologiczne wybranych przypraw

GP7. W. Kowalczyk, A. Felczyńska -  Porównanie składu mineralnego wody do celów spożywczych i fertygacji z wybranych ujęć na terenie skoncentrowanej produkcji warzyw szklarniowych

GP8. J. Kryczyk, R. Wietecha-Posłuszny, A. Błażewska-Gruszczyk, M. Słowiaczek, P. Zagrodzki - Selen w moczu pacjentek z chorobą Hashimoto przed rozpoczęciem i po zakończeniu suplementacji selenem   

GP9. A. Kukułowicz, J. Białas -  Ocena mikrobiologiczna małży pakowanych w słoiki szklane

GP10. E. Lipińska,  E. Hać-Szymańczuk, P. Koczoń, W. Lachowska - Próba wykorzystania spektroskopii FT-IR do monitorowania jakości mikrobiologicznej orzechów laskowych

GP11. D. Skrajnowska, B. Bobrowska, A. Kazimierczuk, A. Tokarz - Zawartość pierwiastków w kościach szczurów po doustnym podaniu jonów cynku, miedzi i związków polifenolowych

GP12. E. Stasiuk, P. Przybyłowski - Analiza zawartości ołowiu w wybranych winach czerwonych dostępnych na rynku Trójmiasta

Bezpieczeństwo żywności i przedmiotów użytku (GP)