Historia Sympozjów Bromatologicznych

Sympozja Ogólnopolskiej Sekcji Bromatologicznej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (PTFarm)

Ogólnopolska Sekcja Bromatologiczna PTFarmu została powołana 13 grudnia 1984 r. przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego na wniosek złożony przez profesorów - bromatologów. Jednym z głównych celów Sekcji było i jest organizowanie  sympozjów poświęconych postępom wiedzy w zakresie żywności i żywienia. Pierwsze sympozjum było zorganizowane w 1985 r. w Warszawie. Do 2013 r. odbyły się 22 sympozja. Są one  organizowane przez Katedry i Zakłady Bromatologii Uniwersytetów Medycznych we współpracy z Komisją Analizy  Żywności (poprzednio Analizy Bromatologicznej)  Komitetu Chemii Analitycznej PAN i Komisją Higieny Żywności i Żywienia Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PAN. Sympozja te integrują środowisko naukowe zajmujące się zagadnieniami żywności i żywienia. Uczestnikami sympozjów są pracownicy uniwersytetów medycznych i przyrodniczych, SGGW, Akademii Morskiej w Gdyni, Akademii Wychowania Fizycznego, oraz instytutów naukowych takich jak Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Poznaniu i Warszawie,  Morski Instytut Rybacki w Gdyni i inne.
W Ogólnopolskich Sympozjach Bromatologicznych dotychczas brało udział od 150 do 220 osób. Prace naukowe prezentowane w czasie sympozjum publikowane są w czasopiśmie „Bromatologia i Chemia Toksykologiczna".