Komitet Organizacyjny Sympozjum

Zakład Bromatologii
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków, tel. +48 12/ 620 56 70   fax +48 12/ 620 56 93
e-mail: bromatologia2014@gmail.com

 • Przewodniczący: dr hab. Paweł Zagrodzki
 • Wiceprzewodniczący: dr hab. Henryk Bartoń, prof. UJ; mgr inż. Maria Fołta
 • Sekretarz organizacyjny: mgr Katarzyna Babicz
 • Sekretarz naukowy: dr Justyna Dobrowolska-Iwanek

Członkowie:

 • dr Jerzy Szewczyński
 • dr Joanna Chłopicka
 • lic. Ewelina Gajdzik
 • dr Mirosław Krośniak
 • mgr Jadwiga Kryczyk
 • dr Paweł Paśko
 • mgr Tomasz Rodacki
 • lic. Barbara Tatar
 • mgr Agnieszka Wojtanowska-Krośniak
 • dr Michał Woźniakiewicz
 • mgr inż. Iwona Zagrodnik