Opłaty

Opłaty za uczestnictwo w Sympozjum

Rodzaj opłaty

Wpłata (brutto)
Płatne do 31-05-2014

Wpłata (brutto)
Płatne po 31-05-2014

 • Podstawowa
650 PLN 750 PLN
 • Osoba towarzysząca
400 PLN 400 PLN
 • Publikacja pełnego tekstu pracy

300 PLN

 

--------

 

Opłata Podstawowa obejmuje:

 • Zgłoszenie 2 streszczeń
 • udział w obradach konferencji i sesjach plakatowych
 • materiały konferencyjne
 • udział w Uroczystości Otwarcia Sympozjum
 • imienny identyfikator
 • przerwy kawowe i lunche
 • udział w uroczystej kolacji
 • udział w wydarzeniu kulturalnym
 • udział w wystawach firm
 • W tytule przelewu proszę podać:  Bromatologia2014_Uczestnictwo_Imię_Nazwisko
   

Opłata za Osobę towarzyszącą obejmuje:

 • udział w Uroczystości Otwarcia Sympozjum
 • imienny identyfikator
 • przerwy kawowe i lunche
 • udział w uroczystej kolacji 
 • udział w wydarzeniu kulturalnym
 • udział w wystawach firm
 • W tytule przelewu proszę podać:  Bromatologia2014_UczestnikTow_Imię_Nazwisko

 

Opłata za publikację pełnego tekstu pracy obejmuje:

 • wydruk 1 artykułu (po uzyskaniu akceptacji pracy).
 • 1 egzemplarz czasopisma "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna".
 • W tytule przelewu proszę podać: Bromatologia2014_Wydruk_Pracy_Imię_Nazwisko

 

Opłaty proszę wpłacać na konto Sympozjum:

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne,

Millennium S.A., 29 1160 2202 0000 0000 2770 0281.

Faktury będą dostępne do odbioru podczas rejestracji na Sympozjum, od 10 września 2014 r.