Publikacja

Organizatorzy przewidują wydrukowanie zgłoszonych i zakwalifikowanych prac w kwartalniku Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. Opłata za wydruk 1 pracy i egzemplarz czasopisma – 300 zł do dn. 31.05.2014 r. (uwaga zmiana!) na konto Sympozjum z dopiskiem: „Bromatologia2014_Wydruk_Pracy_Imię_Nazwisko". Tekst całej pracy łącznie z tabelami, rycinami i piśmiennictwem nie powinien przekraczać 5 stron.

Autorów prosimy o nadsyłanie prac napisanych zgodnie z aktualnymi wymogami redakcyjnymi w/w kwartalnika, do dnia 15.03.2014 r., wyłącznie pocztą elektroniczną na adres bromatologia2014@gmail.com. Zgłaszając pracę proszę wybrać odpowiadającą jej kategorię: wartość odżywcza żywności, ocena sposobu żywienia różnych populacji, żywność funkcjonalna, aspekty żywieniowe i zdrowotne różnych diet, suplementy diety, składniki bioaktywne w żywności, nowoczesne metody analizy żywności, bezpieczeństwo żywności, wpływ procesów technologicznych na jakość żywności, interakcje leków z pożywieniem, bromatologia w opiece farmaceutycznej.
Drukowane będą tylko prace eksperymentalne, z wyjątkiem prac dotyczących interakcji leków z pożywieniem oraz roli bromatologii w opiece farmaceutycznej. Zrecenzowane prace będą drukowane w formie nadesłanej przez Autorów.