Rejestracja

Elektroniczna rejestracja uczestnictwa w Sympozjum oraz elektroniczny system przesyłania streszczeń wykładów plenarnych, komunikatów ustnych oraz plakatów elektronicznych została uruchomiona. Rejestracja elektroniczna prowadzona jest przez system Syskon firmy Innotech.

Obecnie elektroniczna rejestracja nowych uczestników została zakończona. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Sympozjum proszone są o kontakt z Biurem Sympozjum.

 • Streszczenia wystąpień należy przygotować w MS Word, koniecznie wykorzystując szablon. Aby przesłać streszczenie należy po dokonaniu rejestracji, zalogować się i następnie wybrać opcję "Zgłoszenie wystąpienia"
 • Czas trwania prezentacji:
  • Wykład plenarny 30 minut
  • Referat 20 minut
  • Komunikat ustny 10 minut
  • Plakat elektroniczny 3 minuty (3-4 przeźrocza)
 • Prezentacje należy przygotować w formacie PowerPoint lub PDF (dostępny komputer z zainstalowanym Office 2007-2013 oraz Adobe Reader).
 • Plakaty elektroniczne należy przygotować w formie plików Power Point (ppt lub pptx) i przesłać do 15.08.2014 na adres e-mail Sympozjum bromatologia2014@gmail.com.
 • Zaakceptowane plakaty będą również dostępne do oglądania na stronie internetowej Sympozjum.
 • Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwa wystąpienia, tj. komunikat ustny i plakat elektroniczny lub 2 plakaty elektroniczne.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zakwalifikowania pracy do prezentacji ustnej.

Rejestracja