Ważne terminy

 

Nadsyłanie zgłoszeń do 03-03-2014

Nadsyłanie streszczeń (tylko przez system rejestracji elektronicznej) i pełnych tekstów prac (tylko na na adres e-mail Sympozjum: bromatologia2014@gmail.com)

do 15-03-2014
Potwierdzenie akceptacji pracy do 15-04-2014
Opłata 300 PLN za wydruk 1 pracy i egzemplarz czasopisma "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna" (tylko zaakceptowane prace) do 31-05-2014
Opłata 650 PLN za uczestnictwo w Sympozjum do 31-05-2014
Opłata 750 PLN za uczestnictwo w Sympozjum po 31-05-2014
Nadsyłanie plakatów elektronicznych do 15-08-2014